۲۶۰۷۱۴۰۰

واکنش درست به انتقاد سینماژورنال: نشست خبری “هفت” به‌جای یک خبرگزاری غیرمرتبط با سازمان، در صداوسیما برگزار می‌شود

سینماژورنال: در حالی که دو هفته قبل از برگزاری نشست خبری آغاز سری جدید “هفت” در خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده [...]

ساعاتی بعد از نقد سینماژورنال صورت گرفت: تعلیق نشست آغاز "هفت" در خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی

سینماژورنال: روز گذشته خبر رسمی حضود بهروز افخمی به عنوان مجری جدید “هفت” منتشر شد و البته در کنار آن خبر برگزاری نشست آغاز سری جدید [...]

برگزاری نشست خبری سری جدید "هفت" با حضور بهروز افخمی در خبرگزاری سازمان تبلیغات اسلامی!!!

سینماژورنال: در حالی که حدودا یک هقته قبل سینماژورنال از حضور بهروز افخمی به عنوان طراح و سرپرست سری جدید “هفت” خبر داده بود (اینجا [...]
image_print