۰۳۰۷۱۴۰۲

ادعای مستند یک رسانه اصولگرا⇐حضور کارمندان بین‌الملل فجر در فهرست رسانه‌های تقدیر شده!

سینماژورنال: حرف و حدیثهای پیرامون بین الملل فجر تمامی ندارد و در تازه ترین مورد گزارشی در خبرگزاری اصولگرای “نسیم” منتشر شده درباره [...]
image_print