۲۸۱۰۱۴۰۰

سه هفته بعد از واگذاری سرگروه⇐توزیع بلیتهای رایگان ارگانی برای «یتیم خانه ایران» ادامه دارد+عکس

سینماروزان: درام تاریخی «یتیم خانه ایران» از جمله آثار پرهزینه سینمای ایران طی سالهای اخیر بوده است که کوشیده به نوبه خود به روایت بخشهایی [...]
image_print