ویژه ها

تبلیغات

ویژه ها

ژورنال سینمای ایران | صراحت+صداقت - ژورنال سینما1

ژورنال سینمای ایران | صراحت+صداقت

بازیگر مقتدر #مختارنامه دیگر هیچ کس را نمی‌شناسد!/حسین خانی‌بیک گرفتار بیماری مهلک

بازیگر مقتدر #مختارنامه دیگر هیچ کس را نمی‌شناسد!/حسین خانی‌بیک گرفتار بیماری مهلک

سینماروزان/ احمد محمد اسماعیلی: طبق روال کاریم هراز گاهی با بازیگران با سابقه تماس هایی دارم و ضمن انجام کار از حال و احوالشان جویا می شوم و به همین دلیل با حسین خانی بیک بازیگر خوشنام و قدیمی سینما ، تئاتر و تلویزیون تماسی گرفتم... همسرش پشت خط آمد و با لحنی ناراحث و غمگین از وضعیت نامساعد جسمانی خانی بیک و بیماریش گفت و تاکید داشت که آلزایمر خانی‌بیک بتدریج تاثیرات منفیش را بروز داد تا جایی که امکان حرف زدن و شناخت دیگران را ندارد... با شنیدن وضعیت این بازیگر محجوب و دوست داشتنی ناراحت شدم...

ادامه مطلب