1

صدور پروانه نمایش برای علی سرتیپی+صدور دو پروانه دیگر

 

سینماروزان: شورای صدور پروانه نمایش برای سه فیلم پروانه نمایش صادر کرد.

به گزارش سینماروزان شناخته‌شده‌ترین نامی که پروانه نمایش گرفته علی سرتیپی است که اخیرا بخش عمده‌ای از سهام سامانه ویدیوی درخواستی فیلمنت را از آن خود کرده است. سرتیپی برای فیلمی به نام “عروسی مردم” پروانه نمایش گرفته است.

فهرست کامل پروانه‌های صادره به شرح زیر است:

— «پدران» به تهیه کنندگی شهرام مسلخی، کارگردانی سالم صلواتی

–«تعارض» به تهیه کنندگی امیر سیدزاده، کارگردانی محمدرضا لطفی

–«عروسی مردم» به تهیه کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی مجید توکلی