1

یک ماه پس از طرح پرسش سینماروزان در چرایی انتقال جشنواره کوتاه به پردیسی دورافتاده⇐رئیس سازمان سینمایی به انتقاد از فضای حاکم بر اختتامیه این جشنواره در ایران‌مال پرداخت!/خزاعی خواستار این شد که ایران‌مال خودش برای خودش جشنواره برگزار کند تا استقلال جشنواره کوتاه حفظ شود

سینماروزان: حدودا یک ماه پس از طرح پرسش سینماروزان درباب چرایی انتقال جشنواره فیلم کوتاه به پردیسی دور از مرکز(اینجا را بخوانید) رییس سازمان سینمایی به انتقاد از برگزاری جشنواره کوتاه در ایران‌مال پرداخت.

به گزارش سینماروزان محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی در اختتامیه جشنواره کوتاه و پس از چند بار حضور پیاپی مدیران مجموعه ایران‌مال در جایگاه و سن و تبلیغ گسترده مجموعه ایران مال نسبت به فضای حاکم بر اختتامیه انتقاد کرد.

محمد خزاعی گفت: به مجموعه ایران مال پیشنهاد می‌کنم برای خودشان یک جشنواره جداگانه برگزار کنند و از مدیرعامل انجمن می خواهم حرمت، وجاهت ‌ و استقلال جشنواره و صمیمت اجتناب ناپذیر آن را که با حضور جوانان فیلمساز و آینده سازان سینما شکل می گیرد، حفظ کنند.

وی در اعتراض به استاندارد نبودن مراسم و حضور آدم های نامربوط و بی ربط با حوزه فرهنگ و سینما و تبلیغ اشرافیگری و فضای بدور از سادگی پس از انتقاد شدید مراسم را ترک کرد.

مراسم اختتامیه در شرایطی برگزار شد که جای خالی فیلمسازان جوان و هنرمندان سینمای جوان و اصحاب رسانه مشهود بود. پیشتر نشست جشنواره کوتاه هم بدون رسانه‌های منتقد برگزار شده بود؛ رویه‌ای که در بسیاری از محافل سینمایی دولت اعتدال باب شده بود.