1

گاف بزرگ پخش حوزه هنری برای میلیاردی جلوه دادن نماینده افغانی اسکار+عکس

سینماژورنال/رها طلوع: اینکه “چند متر مکعب عشق” فیلم خوبی است یا بد دخلی به این بحث ندارد.

اینکه این فیلم در جشنواره سی و دوم به عنوان محصولی ایرانی عرضه شد و در بحبوحه معرفی نمایندگان غیرانگلیسی زبان اسکار، ناگهان مشخص شد سرمایه گذار آن افغانی است و فیلم به عنوان نماینده افغانستان به اسکار ارسال شد نیز چندان ارتباطی با بحث پیش روی ندارد.

به گزارش سینماژورنال ماجرا بر سر اتفاق عجیب و غریبی است که بر سر اعلام رقم فروش این فیلم صورت گرفته است.

بر طبق جدول فروشی که در قدیمی ترین روزنامه سینمایی کشور منتشر می شود فروش این فیلم تا انتهای روز دوشنبه 4 اسفندماه، 487 میلیون تومان اعلام شده است و منطبق بر جدول فروش چند روز بعد، این فیلم در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه 5 تا 7 اسفندماه نیز در مجموع 11 میلیون و 500 هزار تومان فروش داشته است اما…

جدول فروش
جدول فروش(1)/برای وضوح کلیک چپ کنید

اما نکته عجیب اینجاست بجای اینکه رقم کل فروش این فیلم تا 7 اسفندماه با افزودن این 11.5 میلیون بر 487 میلیون قبلی محاسبه شود، به ناگاه رقم  601 میلیون به عنوان کل فروش فیلم تا انتهای 7 اسفندماه درج گردیده است!!!

جدول فروش
جدول فروش(2)/برای وضوح کلیک چپ کنید

جالب اینجاست که چند روز بعد از این اتفاق مدیر دفتر پخش سوره وابسته به حوزه هنری که پخش “چند متر مکعب عشق” را برعهده داشته است و البته آمار فروش در رسانه ها نیز از طریق وی اعلام می شود در گفتگویی رقم فروش این فیلم را در تهران 650 میلیون تومان اعلام کرده و با احتساب رقم فروش شهرستان، آن را اثری میلیاردی توصیف کرده است!

این گافها کیفیت آثار را زیر سوال می برد

به گزارش سینماژورنال اینکه چطور میشود فروش 11 میلیونی در سه روز ناگهان ده برابر شده و شرایط افزودن حدودا 100 میلیونی بر رقم فروش یک فیلم فراهم می آید را ما نمی دانیم اما این را می دانیم که کیفیت حتی معتبرترین آثار سینمایی نیز بواسطه این گافها بدجوری زیر سوال می رود.

میلیاردی بودن یا نبودن آنقدرها ارزش ندارد که بخواهیم بواسطه اش زحمت عوامل فراوانی که درگیر تولید یک فیلم بوده اند را زیر سوال ببریم.