1

کیمیایی سرگرم نگارش دیالوگهای “تنفس”/فیلمبرداری تیرماه آغاز میشود/فریماه فرجامی و ساعد سهیلی گزینه‌های بازیگری

سینماژورنال: مسعود کیمیایی در کنار داریوش مهرجویی تنها بازماندگان موج نوی سینمای ایران هستند که همچنان فیلم می‌سازند.

به گزارش سینماژورنال البته که در سالهای اخیر هم مهرجویی و هم کیمیایی فیلم به فیلم پسرفت کرده اند ولی باز هم عشق به سینما باعث شده به کار خود ادامه دهند.

این روزها در حالی که داریوش مهرجویی مترصد تأمین بودجه برای ساخت “سنتوری2” است کیمیایی سرگرم تازه ترین سناریویش “تنفس” است.

کیمیایی سرگرم دیالوگهای “تنفس”

پیش نویس اولیه “تنفس” نگارش شده است و کیمیایی این روزها مشغول نگارش دیالوگهای این فیلم است تا بتواند آن را هر چه سریعتر برای دریافت پروانه ساخت ارائه کند.

“تنفس” درامی است که اعتیاد را دستمایه کار قرار داده است و کیمیایی کوشیده در آن به وجه سیاسی اعتیاد به مخدرهای جدید در جامعه توجه داشته باشد. بدین لحاظ میتوان این فیلم را مشابه “تیغ و ابریشم” دیگر اثر کیمیایی دانست.

کاراکتری نه چندان سرحال برای فریماه فرجامی

مسعود کیمیایی درنظر دارد که از فریماه فرجامی بازیگری که در سالهای اخیر اوضاع جسمی خوبی ندارد در یکی از نقشهای محوری فیلمش استفاده کند؛ نقشی که گفته میشود منطبق با حال و روز فرجامی نوشته شده است و کاملا معادل است با تصویر درهم شکسته ای که از این بازیگر دیده ایم.

به جز آن ساعد سهیلی بازیگری که در “متروپل” حضور داشت نیز به احتمال زیاد یکی از نقشهای فیلم را بازی خواهد کرد.

تیرماه “تنفس” کلید می خورد

به گزارش سینماژورنال هرچند پیشتر شنیده شده بود “تنفس” اردیبهشت ماه کلید میخود اما گویا بازنویسی فیلمنامه تا میانه اردیبهشت ادامه دارد و بعد از آن فیلمنامه برای دریافت پروانه ارائه شده و در نهایت تیرماه کار کلید خواهد خورد.