1

کدام دسته از اهالی رسانه می‌توانند به تماشای “محمد(ص)” بنشینند؟

سینماژورنال: در شرایطی که از ابتدای جشنواره سی و سوم فیلم فجر مدام صحبت بر سر نمایش فیلم “محمد(ص)” مجیدی بود و برای نمایش فیلم مرتب امروز و فردا می شد به تازگی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه این فیلم نه در کاخ جشنواره که در سینما فرهنگ فقط برای گروهی از منتقدان و اهالی رسانه به نمایش درخواهد آمد.

اینکه چرا “محمد(ص)” در کاخ جشنواره به نمایش درنمی آید و اینکه چرا سینمایی کوچک در مرکز شهر برای نمایش آن درنظر گرفته شده موضوع بحث نیست. بحث بر سر آن است که برای تماشای این فیلم نباید اهالی رسانه و روزنامه نگاران را به خودی و غیرخودی تقسیم کرد بلکه باید شرایط نمایش فیلم برای همه آنها که مجاز به شرکت در جشنواره تشخیص داده شده اند فراهم شود.

سانسهای نمایش را افزایش دهید تا تمامی اهالی رسانه فیلم را ببینند

طبیعی است که وقتی برای شخصی به عنوان منتقد یا خبرنگار کارت ورود در کاخ جشنواره صادر می شود یعنی اینکه وی صلاحیت تماشای تمامی فیلمهایی که بناست در جشنواره به نمایش درآید را داراست و بر این اساس نیز باید شرایط تماشای فیلم “محمد(ص)” برای تمامی اینها فراهم شود.

حتی اگر این فرض را درنظر بگیریم که گنجایش کوچک سالن سینمایی مثل فرهنگ که برای این نمایش درنظر گرفته شده امکان حضور تمامی اهالی رسانه را فراهم نمیکند باز هم میتوان با نمایش فیلم در سه تا چهار سانس شرایطی را پدید آورد که تمامی اهالی رسانه بتوانند فیلم را ببینند.

اگر این انفاق نیفتد یعنی نمایش این فیلم صرفا برای عده ای محدود از اهالی رسانه فراهم شود مطمئنا نوعی بدبینی را نسبت به سیاستگذاران جشنواره برجای خواهد گذاشت.

نگذارید نمایش “محمد(ص)” بذر بدبینی را بکارد

حیف است بواسطه نمایش فیلمی که از کودکی پیامبر رأفت و مهربانی سخن می گوید این گونه بدبینی ها حاصل شود.

“محمد(ص)” را برای تمامی اهالی رسانه به نمایش درآورید و البته دلتان قرص باشد که این نمایش و بازخوردهای برآمده از آن خواهد توانست در برنامه ریزی برای اکران گسترده اثر، نقشی کلیدی داشته باشد.