1

همکاری تهیه‌کننده پروژه‌های ارزشی-ارگانی با کارگردان «آس و پاس»!

سینماروزان: آرش معیریان در همه سالهای فعالیتش کارگردانی مطلوب تهیه کنندگان بخش خصوصی بوده است؛ تهیه کنندگانی که به جای رفتن به سراغ کمکهای ارگانی به دنبال بازگشت سرمایه در گیشه هستند.

به گزارش سینماروزان معیریان که هرچند آثاری جدی مانند «احضارشدگان» در گونه سینمای وحشت و «آن که دریا میرود» در گونه سینمای جنگ را در کارنامه دارد بیش از هر چیز و از همان اولین فیلمهایش «کما» و «شارلاتان» تا فیلمهای اخیرش «کالسکه»، «شانس عشق تصادف» و «آس و پاس» کارگردانی نشان داده که متخصص نوعی سینمای مفرح تجاری است.

اینکه حالا معیریان بناست با تهیه کننده ای به نام سعید سعدی که به واسطه آثاری موسوم به ارزشی و اغلب ارگانی نظیر «50 قدم آخر»، «موش»، «اینجا شهر دیگریست» و «روزهای زندگی» که هیچ کدام گیشه قابل توجهی نداشته اند، شناخته میشود یک کمدی بسازد جالب توجه است. سعدی با اشاره به همکاری با معیریان «مهر» گفته است: این اثر با نام «دم سرخ ها» یک اثر کمدی اجتماعی است و در مرحله پیش تولید قرار دارد. «دم سرخ ها» اواخر خرداد ماه جلوی دوربین می رود.

سعدی که سال قبل با فیلم «دریاچه ماهی» که جزو معدود پروژه هایی بود که فارابی در آن مشارکت کامل داشت در جشنواره حضور داشت و البته فیلمش در جشنواره مورد توجه قرار نگرفت، فیلمی با نام «راه رفتن روی سیم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی را هم با حمایت انجمن سینمای مقاومت تولید کرده است که هنوز تکلیف اکران هیچ یک از این فیلمها مشخص نیست.

سعدی اما علیرغم عدم اکران این آثار و نامعلوم بودن چگونگی بازگشت سرمایه صرف شده برای آنها، همچنان فیلم می سازد. او که به تازگی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»هومن سیدی را در مسیر فیلمبرداری داشت حالا هم تصمیم گرفته فیلم «دم سرخها»ی آرش معیریان را تولید کند.