1

“هفت” را تا پیدا شدن یک مجری درجه یک تعطیل کنید!

سینماژورنال/حـــامد مظفـــری: چند هفته ای میشود که زمزمه هایی مبنی بر لزوم تغییر مجری “هفت” شنیده میشود. زمزمه هایی که از روزهای پیش از جشنواره آغاز شد و این روزها پررنگتر شده است.

مشکل اصلی هم بر سر شیوه اجرای محمود گبرلو مجری فعلی “هفت” است.

گبرلو در این یک سال و نیمی که مجری این برنامه سینمایی است نه تنها نتوانسته اعتماد به نفس که لازمه هر نوع اجرایی است را پیدا کند بلکه کمبود دانش سینمایی اش هم بدجوری به پاشنه آشیلش بدل شده است.

گبرلو اگر می خواست حتما می توانست در این مدت طولانی که بر کرسی “هفت” تکیه زده و از تهیه تا اجرای آن را برعهده گرفته پله پله هم که شده نواقص کار خویش را برطرف کند اما خودمحوری این شخصیت و عدم تعامل درستش با مشاوران حرفه ای حیطه اجرا سبب ساز آن شده است که در ماههای اخیر کیفیت “هفت” از اجرای ایشان به شدت ضربه بخورد و از آن سو مخالفان ایشان نیز به دنبال تصاحب این برنامه باشند.

آیا بهتر از گبرلو سراغ دارید؟

اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن هم اینکه حتی اگر گبرلو نه به اجبار که به اختیار کنار برود یا استعفا دهد آیا کسی هست که بتواند بهتر از او اجرا کند و کیفیت این برنامه را ارتقا دهد.

یادمان نمی رود بخشی از آنها که این روزها به مخالفان گبرلو بدل شده اند در روزگار اجرای “هفت” توسط بنیانگذارش که فریدون جیرانی بود تا توانستند از او ایراد گرفتند؛ ایرادهایی که از پوشش این مجری گرفته تا نحوه دیالوگ کردن با مهمانانش را دربرگرفته و در نهایت نیز عقبه سیاسی جیرانی بود که باعث شد مخالفان او را از برنامه کنار گذاشته و همین چناب گبرلو را وارد کار کنند.

عجبا حالا همانها که گبرلو را آورده بودند از شیوه تولید و اجرای او ایراد گرفته و به دنبال آن هستند که شخصی دیگر را جایگزین او کنند.

هیچ مجری توانمندی در میان گزینه های جایگزینی به چشم نمی خورد

جالب اینجاست که در میان گزینه هایی که این مخالفان پیشنهاد می دهند چهره ای که سابقه اجرای برنامه زنده تلویزیونی داشته باشد به چشم نمی خورد و از منتهی الیه راست تا چپ، این چهره های بیشتر مرتبط با حلقه های سیاسی-سینمایی است که نامشان میان گزینه ها آمده.

نمی دانم چرا ما ایرانیان اصرار داریم که از یک سوراخ چند بار گزیده شویم. فریدون جیرانی که دانش سینمایی کافی را داشت اما اجرایش ضعیف بود را کنار گذاشتیم و محمود گبرلویی را وارد کردیم که نه دانش سینمایی کافی دارد و نه مجری توانمندی است.

حالا هم قرار است باز هم به سراغ گزینه هایی برویم که در هر چه سبقه داشته باشند فن اجرا را نمی دانند.

برنامه را تعطیل کنیم بهتر است تا جایگزینی “بد” با “بد”

طبیعی است که این وضعیت دورنمای مثبتی برای “هفت” به جا نخواهد گذاشت. اگر بناست جای بد را با بد یا بدتر عوض کنیم بهتر است که اصلا چنین برنامه ای در تلویزیون نداشته باشیم تا حداقل در استفاده از منابع صرفه جویی کرده باشیم.

می شود برنامه را برای مدتی تعطیل کرد و آن گاه با فراغ بال و با گماردن یک گروه کارشناسی برای تولید برنامه ای به مراتب باکیفیت تر و البته پیشرو اقدام کرد.