1

نویسنده “شبهای روشن” یا طراح جلوه های ویژه “مغزها…”؟؟؟⇐با حذف معتمدآریا از هیأت مدیره خانه سینما چه کسی به جای وی وارد هیأت مدیره میشود؟؟؟

سینماروزان: با انتخاب فاطمه معتمدآریا به عنوان رییس انجمن بازیگران سینمای ایران وی باید هرچه زودتر از هیأت مدیره خانه سینما انصراف دهد.

به گزارش سینماروزان طبق بند 30 فصل پنجم اساسنامه خانه سینما اعضای هیأت مدیره خانه سینما نمی‌توانند به طور همزمان رییس شورای مرکزی تشکل صنفی خود باشند و به این ترتیب معتمدآریا باید هر چه زودتر از هیأت مدیره انصراف دهد.

با جدایی معتمدآریا از هیأت مدیره دو عضو علی البدل هیأت مدیره یعنی سعید عقیقی و ایمان کرمیان هستند که شانس جایگزینی وی را دارند.

سعید عقیقی همه زندگی هنریش مرهون نگارش “شبهای روشن” است و به جز آن اثر قابل اعتنایی نداشته و ایمان کرمیان طراح جلوه های ویژه میدانی آثاری همچون “مغرهای کوچک زنگ زده” و “ایستاده در غبار” بوده است.

باید دید با حذف معتمدآریا چه کسی جای وی را در هیأت مدیره خانه سینما میگیرد؟