1

نتیجه فراخوان بازیگری در تلگرام؟⇐نقش منفی “فروشنده” در اختیار عموی دستیار فرهادی!!!+عکس

سینماژورنال: اولین فراخوان تلگرامی انتخاب بازیگر را محمدحسین مهدویان برای “ایستاده در غبار” به راه انداخت تا بازیگران نقشهای اصلی و از جمله بازیگر نقش احمد متوسلیان را پیدا کند؛ در نهایت اما هادی حجازی فر از فعالان عرصه تئاتر بود که به نقش اصلی رسید و نه استعدادی برآمده از فراخوان.

به گزارش سینماژورنال اصغر فرهادی هم برای انتخاب بازیگران “فروشنده” فراخوانی را از طریق دستیارش کاوه سجادی حسینی برگزار کرد. نتیجه این فراخوان هم هیچ نتیجه ملموسی در فیلم ندارد و بجایش نقش منفی داستان به خویشاوند دستیار کارگردان رسیده است!

فرید سجادی حسینی که در “فروشنده” نقش مرد متعرض به “رعنا”(با بازی ترانه علیدوستی) را بازی کرده است، عموی کاوه سجادی حسینی دستیار فرهادی در “فروشنده” است.

سجادی حسینی که در جشنواره کن هم در کنار فرهادی و بازیگران اصلی روی فرش قرمز حضور داشت بیشتر به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز در سینمای ایران فعالیت داشته و البته سابقه ایفای نقشهای فرعی در آثاری نظیر “مدرسه پیرمردها”، “عشق شیشه ای” و “شب بیرون” را هم داشته است که کارگردان فیلم آخر هم برادرزاده شان بوده است. وی یک سریال به نام “مهرآباد” را هم کارگردانی کرده است.

اینکه چطور شده بعد از کلی سروصدا درباره انتخاب بازیگر از طریق تلگرام نام ایشان از گلدان درآمده جای سوال است؟

آیا ایشان هم تصویر یا فیلمی کوتاه از بازیشان را برای دستیار فرهادی یا همان برادرزاده شان تلگرام کرده بود؟ یا مراودات خانوادگی در این میان نقش داشته؟

عوامل "فروشنده" در کن/اولین نفر از چپ فرید سجادی حسینی است
عوامل “فروشنده” در کن/اولین نفر از چپ فرید سجادی حسینی است
فرید سجادی حسینی(راست) در نمایی از "فروشنده"
فرید سجادی حسینی(راست) در نمایی از “فروشنده”