1

ملت را سرکار گذاشته اید؟ آغاز پروژه “هنر برای همه” با بلیتهای ۲۵ هزار تومانی!!

سینماروزان: درست در روزهایی که صدای اعتراض مخاطبان به فروش بلیت 20 هزار تومانی سینماها-حتی بعد از پایان تعطیلات چهارروزه ابتدای سال- شنیده میشود اینکه در پروژه ای با نام “هنر برای همه” نیز به مخاطبان بلیت 25 هزار تومانی فروخته شود واقعا نگران کننده است.

پروژه “هنر برای همه” برگرفته از ایده ایست که اواخر سال 97 از سوی خواننده ای به نام محمد معتمدی مطرح شد و منطبق بر آن بنا بود با حمایت ارگانهای فرهنگی شرایط استفاده ارزان مخاطبان از برنامه های هنری فراهم شود.

با این حال در فاز ابتدایی این پروژه که با اجرای محمد معتمدی در پردیس دورافتاده تئاترتهران در خاوران(!) برگزار شده بلیتهایی به مبلغ 25 هزار تومان فروخته شده! آن هم درحالیکه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حامی پروژه بوده!!

واقعا فروش بلیت 25 هزار تومانی کنسرت خواننده ای نه چندان پاپیولار برای سالنی دورافتاده کجایش معنای “هنر برای همه” میدهد؟؟ هنر وقتی برای همه میشود که از یک کارگر تا یک فرهنگی تا یک راننده بتوانند شرایط استفاده از آن را داشته باشند. کدام کارگریست که برای تماشای یک کنسرت به همراه زن و فرزندش نفری 25 هزار تومان هزینه کند؟؟؟