1

«مغزها…» در کمتر از ده روز به مرز ۳میلیارد رسید/«لازانیا» دوروزه ۱۰۰میلیون را رد کرد/«هزارپا» به ۳۷میلیارد نزدیک شد/ «هشتگ» به‌راحتی «عرق سرد» را پشت سر گذاشت!/شکست سنگین فیلمهای مورد حمایت فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش سینماها همچنان «هزارپا» است که در فاصله هفت روز مانده به صدروزه شدن اکرانش 36.5میلیارد را رد کرده است. فیلم ارگانی «تنگه ابوقریب» که حتی علیرغم از دست دادن سرگروه باز بیش از صد سالن دارد در حسرت 5میلیاردی شدن میسوزد؛ درحالیکه مشخص نیست برای تولید آن چندمیلیارد صرف شده است!

کمدی «دم سرخها» آخرین روزهای اکران را در شرایطی میگذراند که به 3میلیارد نزدیک شده است و «مغزها…»فیلم منتخب مخاطبان جشنواره سی و ششم فجر در کمتر از ده روز به نزدیکی 3میلیارد رسیده است.

«کاتیوشا» رقم فروشش را از 2.5میلیارد گذرانده است و «خاله قورباغه» بعد از نزدیک به صد روز اکران درحالیکه همچنان حدود 40سالن دارد تازه به 2.5میلیارد رسیده است.

«شعله ور» میلیاردی شده و کمدی «هشتگ» که چندان مورد توجه مخاطبان قرار نگرفته از فروش نیم میلیارد عبور کرده است و «عرق سرد» هم که امیدهای زیادی به فروشش بود بعد از نزدیک به ده روز تازه به 300میلیون نزدیک شده است.

«داش آکل» و «همه چی عادیه» فیلمهای بعدی آمار فروش هستند با فروشهایی زیر 300میلیون و پس از اینها هم «جاده قدیم» قرار گرفته که بعد از ده روز فقط 160میلیون فروخته است.

کمدی «لازانیا» که در همین آخرهفته اکران شده در دو روز ابتدایی اکران فروش خود را از 100میلیون گذرانده و «سوفی و دیوانه» که حجم محدودی سالن در اختیارش است به 100میلیون نزدیک شده است.

در میان قعرنشینهای آمار فروش «یک کیلو و بیست و یک گرم» و «ماهورا» قرار دارند که هر دو با حمایت فارابی تولید شده اند؛ اولی بعد از یک ماه اکران فقط 60 میلیون فروخته و دومی هم که تازه اکران شده در دو روز ابتدایی فقط 6میلیون!!!

آمار فروش تا ابتدای جمعه 13 مهر ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–هزارپا ۳۶ میلیارد و 600میلیون(93روز)

–تنگه ابوقریب ۴میلیارد و 850میلیون(58روز)

–دم سرخها ۲میلیارد و 900 میلیون(65 روز)

–مغزهای کوچک زنگ زده 2میلیارد و 600میلیون(9روز)

–کاتیوشا ۲میلیارد و 550 میلیون(72روز)

–خاله قورباغه ۲میلیارد و 500میلیون(100 روز)

–دارکوب ۲میلیارد و 230 میلیون(100 روز)

–شعله‌ور ۱میلیارد و 100 میلیون(51 روز)

–هشتگ 510 میلیون(9روز)

–عرق سرد 385 میلیون(9روز)

–داش آکل 350میلیون(30 روز)

–همه چی عادیه 284میلیون(51)

–جاده قدیم 160میلیون(9روز)

–آخرین بار کی سحرو دیدی؟ 160میلیون(37 روز)

–لازانیا 110میلیون(2روز)

–سوفی و دیوانه 80میلیون(9روز)

–یک کیلو و بیست و یک گرم 62میلیون(30روز)

–چراغهای ناتمام 45 میلیون(30روز)

–ماهورا 6میلیون(2روز)