1

مرگ بازیگر “هتل کارتن”+عکس

سینماروزان/حسام ناظری: آرین خلج بازیگر “هتل کارتن” درگذشت.

به گزارش سینماروزان آرین خلج نقش اصلی فیلم “هتل کارتن”سیروس الوند را بازی کرده بود.

“خاکستری” و “غریبانه” از دیگر تجربیات بازیگری آرین خلج بود که در جوانی شباهت‌هایی داشت به آنتونیو باندراس.

خلج سابقه سابقه آهنگسازی و خوانندگی هم داشت و ازجمله در ملودرام “رخساره”، آوازخوانی کرده بود.

آرین خلج در ماههای اخیر درگیر بیماری سرطان بود و درنهایت هم نتوانست بر این بیماری، فائق آید و مرحوم شد.

آرین خلج+هتل کارتن
آرین خلج+هتل کارتن