1

مدیر عامل جدید موسسه رسانه های تصویری کیست؟

سینماژورنال: در حالی که دو سال از حضور حسین مسافرآستانه در مدیریت موسسه رسانه های تصویری میگذرد گویا بناست وی با مدیری دیگر جایگزین شود.

به گزارش سینماژورنال سوابق تئاتری و غیرسینمایی مسافرآستانه سبب ساز آن شده بود که انتصابش در موسسه رسانه های تصویری انتقاداتی را موجب شود.

البته که مسافرآستانه کوشید بی توجه به این انتقادات فعالیتش را آغاز کرده و ادامه دهد.

حالا اما دو سال بعد از حضور در مدیریت رسانه های تصویری و در حالی که ثبات نسبی بر مجموعه تحت امرش حاصل شده آن طور که “سینما” خبر داده بناست وی با مدیری دیگر جایگزین شود.

مصطفی ابطحی مدیر مرکز صیانت از محصولات سمعی و بصری ارشاد مهمترین گزینه جانشینی مسافرآستانه است.

مسافرآستانه: جابجایی طبیعی است

مسافرآستانه درباره جایگزینی اش گفته است: من از مدیریت استعفا نداده ام اما جابجایی مدیران در سازمان سینمایی طبیعی است ولی هنوز حکمی به من ابلاغ نشده است.

پیش بینی میشود بعد از برگزاری جشنواره فیلمهای ویدیویی یاس مدیر جدید موسسه رسانه های تصویری معرفی شود.