1

معرفی مدیرمسئول “کیهان” به عنوان طنزپرداز مطرح معاصر!

سینماژورنال: به تازگی کتابی با عنوان “کبریت بی خطر” مجوز نشر ارشاد را دریافت کرده و بناست به زودی در بازار نشر عرضه شود.

 کتابی که نویسنده آن علیرضا لبش با مرور طنز معاصر ایران به معرفی صد طنزپرداز معاصر کشور پرداخته است.

 نکته جالب در فهرست طنزپردازان معاصر این کتاب ذکر نام حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه “کیهان” به عنوان یکی از طنزنویسان مطرح است.

 نویسنده کتاب در توجیه ذکر نام شریعتمداری به “مهر” می گوید: شاید کمتر کسی بداند که ستون‌های روزانه طنز این روزنامه که با عنوان “گفت و شنود” منتشر می‌شود را آقای شریعتمداری می‌نویسد که اگر در میان آرشیو آنها بگردیم به نمونه‌های کاملا جذابی هم برخورد می‌کنیم.

 سرمقاله های آتشین و طنزهای گزنده

به گزارش سینماژورنال توصیف نام حسین شریعتمداری به عنوان طنزپرداز در حالی صورت می گیرد که اغلب مخاطبان وی را بیشتر بخاطر سرمقاله های آتشین اش در روزنامه متبوعش می شناسند؛

سرمقاله هایی که چه موافقان و چه مخالفان سیاسی شریعتمداری همواره با دقت آنها را مرور می کنند.

 زمینه ای برای خلق درام

اینکه شخصیتی که صراحت از سرمقاله هایش می بارد توانایی خلق طنزهای کمابیش گزنده را داشته باشد مطمئنا ریشه دارد در درونیات شریعتمداری و اینکه به همان اندازه که می تواند جدی باشد توانایی خلق شوخی را هم دارد.

این موقعیت پارادوکسیکال می تواند زمینه ای باشد برای خلق یک درام سینمایی با گرته برداری از این شخصیت.

شخصیتی که مطمئنا یکی از پرحاشیه ترین چهره های عرصه رسانه ای سی سال اخیر بوده است.