1

اقدامی بخردانه از دبیرخانه یک جشنواره دولتی؛ بودجه برگزاری جشنواره مقاومت صرف تولید فیلم می‌شود

سینماژورنال: در حالی که قرار بود چهاردهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس امسال برگزار شود، اما این رویداد به سال آینده موکول شد.

به گزارش سینماژورنال درباره عدم برگزاری جشنواره مقاومت حرف و حدیثهای فراوانی مطرح شده است از جمله کمبود بودجه اما محمد خزاعی دبیر جشنواره در گفتگویی دلیل اصلی این امر را عدم تولید فیلمهای با مضمون مقاومت در سال اخیر می داند.

محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم مقاومت در ابن باره به “کیهان” گفت: جشنواره فیلم مقاومت در آخرین دوره خودش با موفقیت برگزار شد و با حضور فرزندان شهید عماد مغنیه و سید حسن نصرالله و پیام بشار اسد رئیس جمهور سوریه، بازتاب‌های جهانی گسترده‌ای یافت. ضمن اینکه جشنواره فیلم مقاومت ایران به مهم‌ترین مرکز برای حضور فیلمسازان مستقل و دارای گرایش‌های ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی تبدیل شد. در عرصه بین‌الملل در یک سال اخیر نیز آثار خوبی تولید شده است که می‌توانستند در جشنواره مقاومت حضور بیابند.

باید 5 فیلم دفاع مقدسی تولید می شد که نشد

خزاعی ادامه داد: اما در داخل، به جز دو سه فیلم، آثار قابل توجه دیگری در زمینه سینمای مقاومت ساخته نشده است. به همین دلیل هم این جشنواره امسال برگزار نخواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، باید طی یک سال گذشته پنج فیلم در حوزه دفاع مقدس تولید می‌شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی این فیلم‌ها تولید نشدند.

بجای جشنواره، فیلم تولید می شود

خزاعی تصریح کرد: بودجه‌ای که قرار بود صرف برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت در سال 94 شود، به تولید فیلم‌هایی در همین حوزه اختصاص می‌یابد و  این جشنواره سال آینده برگزار خواهد شد.