1

مجری تلویزیون در میان یزید و حضرت ابوالفضل(ع)+عکس

سینماژورنال: هرچند ساعاتی قبل و با اطلاعیه سازمان سبنمایی “رستاخیز” توقیف شد اما به تازگی فرشید نوابی با انتشار تصویری اجتماعی از این فیلم یاد کرده است.

به گزارش سینماژورنال نوابی که تولید برنامه “سینمااکران” را انجام میدهد عکسی را منتشر کرده که در آن در میان بابک حمیدیان و بهادر زمانی ایستاده است.

حمیدیان در “رستاخیز” دو نقش ابن زیاد و یزید را بازی کرده و بهادر زمانی هم نقش حضرت ابوالفضل(ع) را.

نوابی به ضمیمه عکس نوشته است: به احترام بابک عزیز و بازیهای بیاد ماندنیش و بهادر زمانی بازیگر نقش حضرت ابوالفضل(ع).

بابک حمیدیان، فرشید نوابی و بهادر زمانی
بابک حمیدیان، فرشید نوابی و بهادر زمانی