1

ماجرای سازمان امنیت و بهروز و جلال!/یک روایت نوروزی از احمدرضا احمدی

سینماروزان/سهیلا عابدینی: احمدرضا احمدی شاعر و از رفقای قدیمی بهروز وثوقی به روایتی پرداخته از زمانی که به سازمان امنیت احضار شده بود و آن‌جا بود که بهروز وثوقی به دادش رسید.

احمدرضا احمدی در گفتگوی نوروزی با چلچراغ گفت: بهروز آدم حسابی است و با فردین و ناصر فرق داشت. او یک سری اخلاق ترکی داشت و سعی می‌کرد هوای رفقا را داشته باشد.

او ادامه داد: یادم می‌آید حین بازی در فیلم پنجره به جلال مقدم گفتم سازمان امنیت مرا خواسته و من نمی‌توانم بیایم ولی او داد و فریاد کرد که به من چه! من هم رفتم دفتر علی عباسی تهیه‌کننده کار که خیلی رفیق بودیم.

احمدی افزود: عباسی بلافاصله زنگ زد و فیلمبرداری پنجره را تعطیل کرد و همه را کشاند دفتر خودش و از همه نظر خواست که چه کنیم. یادم است که بهروز وثوقی و نوری کسرایی پشت سر من ایستادند و گفتند حق با احمدی است و کار باید تعطیل شود تا تکلیف او مشخص گردد.

احمدرضا احمدی گفت: بهروز خیلی پاک و در کارش بااستعداد بود و در کارش جدی بود به حدی که سر فیلم بیگانه بیا و در سرمای زمستان باغ قیطریه، وقتی کیمیایی از او خواست داخل آب بپرد سریع پرید.

احمدی تاکید کرد: او از دوبله شروع کرد ولی کیمیایی او را زیرورو کرد. بهروز مدیون کیمیایی است و کیمیایی مدیون بهروز که اگر نبود اصلا قیصر تولید نمی‌شد!!!

ماجرای سازمان امنیت و بهروز وثوقی و جلال مقدم/یک خاطره نگاری از احمدرضا احمدی

ماجرای سازمان امنیت و بهروز وثوقی و جلال مقدم/یک خاطره نگاری از احمدرضا احمدی