1

قدرت صنف پزشکان یا ضعف صنف سینما؟⇔تنها ۳ ماه محرومیت از طبابت در بیمارستان جم؛ حکم پزشک کیارستمی!!!

سینماروزان: در حالی که چندی قبل برخی رسانه ها از یک سال محرومیت پزشک عباس کیارستمی بابت رها کردن بیمار پس از عمل و سه قصور دیگر خبر داده بودند به تازگی حکم رسمی این پرونده مشخص شد.

به گزارش سینماروزان با اعلام حکم رسمی مشخص شده که تنها سه ماه طبابت آن هم فقط در بیمارستان جم جریمه پزشک کیارستمی بوده است!!!

هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی در متن حکم خود محكوميت نامبرده به “سه ماه محروميت از مطب در محل ارتكاب تخلف” را صادر و اعلام داشته است.

هرچند بسیاری از مخاطبان سینما بعد از شنیدن این حکم آن را نشان دهنده قدرت صنف پزشکان و سازمان نظام پزشکی دانسته اند اما بسیاری هم یکی از دلایل ساده گیری در پرونده ای که یک طرف آن یک کارگردان مشهور سینمای ایران بوده را ضعف ساختار صنفی سینمای ایران دانسته اند که هیچ گاه نتوانسته است در قامت یک صنف واقعی به دنبال اعاده حقوق بدنه اش باشد.

در متن حکم صادره برای پزشک خاطی کیارستمی فرصت اعتراض به حکم هم قرار داده شده است. باید منتظر ماند و دید که با اعتراض به حکم، اتفاق تازه ای در مسیر این پرونده خواهد افتاد؟