1

فراستی تمام فیلمهای اکران ۹۳ را بی‌ارزش قلمداد کرد به‌جز دو فیلم…

سینماژورنال: مسعود فراستی منتقد قدیمی سینمای ایران که همواره به واسطه نقطه نظرات خاصی که درباره اوضاع و احوال سینما دارد در کانون توجه قرار می گیرد تازه ترین نظرسنجی مجله “24” را هم مجالی کرده است برای همین ابراز نظر خاص.

به گزارش سینماژورنال از فراستی خواسته شده است که درباره فیلمهایی که در سال 93 اکران شده اند نظرات خود را با درجه بندی مابین “عالی” تا “بی ارزش” مشخص کند.

جالب و البته عجیب اینکه تمامی فیلمهای اکران 93 از جانب این منتقد با عنوان “بی ارزش” نواخته شده اند بجز دو فیلم.

چ: ضعیف/زندگی مشترک…: متوسط

به گزارش سینماژورنال یکی از این دو فیلم “چ” ساخته ابراهیم حاتمی کیاست که البته آن هم فقط یک درجه بالاتر از “بی ارزش” با واژه “ضعیف” توصیف شده و دیگری “زندگی مشترک آقای محمودی و بانو” ساخته روح ا.. حجازی که فراستی با بخشندگی تمام عیار آن را “متوسط” خوانده است.

فر استی بقیه فیلمهای اکران 93 از “ماهی و گربه” گرفته تا “آذر شهدخت…”، “آرایش غلیظ” و “امروز” تا آثار پرفروشی چون “شهر موشها2″، “طبقه حساس” و “رد کارپت” را “بی ارزش” قلمداد کرده است.