1

صدور پروانه ۱۲+ برای “تومان”

 

سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با مجوز نمایش برای فیلم «تومان» به تهیه کنندگی سعید سعدی،کارگردانی و نویسندگی مرتضی فرشباف با درجه بندی سنی 12+ موافقت کرد.