1

صدور مجوز نمایش خانگی “دوران عاشقی”

سینماژورنال: شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 4 عنوان موافقت کرد.

به گزارش سینماژورنال در جلسه 3 آبان شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثريت اعضاء برگزار شد،با عرضه فیلم هاي زیر موافقت شد:

–“دوران عاشقی ” به تهيه كنندگي و به کارگردانی علیرضا رئیسیان

— “دیو و دلبر” به تهيه كنندگي و به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد

–“دونده” به تهيه كنندگي بهروز مفید و به کارگردانی اصغر هاشمی

–“نیم” به تهيه كنندگي محمد شهبازی و به کارگردانی بهمن کامیار

همچنين در اين جلسه با عرضه 9عنوان فيلم خارجي ،9 عنوان فیلم مستند و 2 عنوان فیلم کوتاه نيز موافقت به عمل آمد.