1

“شیفت شب” نیکی کریمی در ده هفته به یک و نیم میلیارد رسید

سینماژورنال: فروش «شیفت شب» نیکی کریمی به یک و نیم میلیارد تومان رسید.

به گزارش سینماژورنال حبیب اسماعیلی مدیر رسانه فیلمسازان پخش کننده «شیفت شب» با اعلام این مطلب گفت: این فیلم در دهمین هفته اکرانش در تهران یک میلیارد و صد میلیون تومان و در شهرستان ها حدود چهارصد میلیون فروخته است.

این پخش کننده از ادامه اکران فیلم در 10 سینمای تهران و 25 سینما در خارج از تهران خبر داد.