1

درخواست شورای راهبردی سینمای ایران از دولت: اجازه دهید بساط این ویژه خواری و نخبه گرائی یک بار برای همیشه از سر سینما برچیده شود

سینماژورنال: حدودا دو ماه بعد از اعلام موجودیت شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران(اینجا را بخوانید) و انتشار اولین بیانیه آن دو هفته بعد از اعلان موجودیت (اینجا را بخوانید) این تشکل دومین بیانیه خود را منتشر کرد.

در بیانیه دوم این شورا بر ورشکستگی بخش خصوصی سینمای ایران تأکید شده و راه رهایی از این ورشکستگی قطع ویژه خواری از سینما ذکر شده است.

سینماژورنال متن کامل این بیانیه را ارائه می دهد:

سینما ورشکسته است

سینما ورشکسته است و اکثر قریب به اتفاق فیلمهای بخش خصوصی با ضرر و زیان توام است ولی دستمزدها پیوسته روند افزایشی دارند و رقمهایی نجومی دهان به دهان می چرخد.

دیگر کمتر کسی برای فیلمسازی دست در جیب خود دارد. همه چشم بدست دولت دوخته اند و پیوسته پشت در اطاق مسئولین نهادهای مختلف خیمه زده اند تا بلکه او را قانع سازند و سرمایه ای جذب کنند و فیلمی بسازند و اگر در این چشمه آبی نباشد فیلمی هم نخواهد بود.

همه آقایان حیران و سرگردان چون بوتیمار کنار رودخانه لم یزرع بانتظار نشسته اند

آن چنان که در یکی دو سال اخیر کم و بیش چنین شده است. دولت به دلیل تحریمها به مضیقه مالی دچار آمده و دیگر پولی ندارد که در اختیار رانت گیران و متخصصین جذب سرمایه های دولتی قرار دهد در نتیجه همه آقایان حیران و سرگردان چون بوتیمار کنار رودخانه لم یزرع بانتظار نشسته اند.

وظیفه دولت کمک به رشد و تعالی صنعت سینما از طریق بستر سازی مناسب است

اما پیشنهاد ما: پیشنهاد ما یک جمله بیشتر نیست. صلاح ما و سینمای جمهوری اسلامی این است که دولت دخالت مستقیم در تولیدات سینمایی نداشته باشد و راه را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد؛ همین.

براین اساس وظیفه دولت کمک به رشد و تعالی صنعت سینما از طریق بستر سازی مناسب است ، نه مشارکت در زمینه تولید. تولید سهم ماست و کلیت سینما یعنی زیرساخت ها و ایجاد زمینه های لازم جهت فعالیت سینمایی، سهم دولت است.

اجازه دهید بساط این ویژه خواری و نخبه گرائی یک بار برای همیشه از سر سینما برچیده شود.

ما باید فیلم بسازیم و سرمایه مان را از مردم تامین کنیم نه از دولت. صنعت سینمای ایران باید به رسمیت شناخته شود و نظر ما این است که اگر دولت احیاناً پولی برای تزریق به تولید از نفس افتاده فعلی در اختیار دارد آن را به یک نسبت و در زمان اکران بین همه تولیدات تقسیم کند و چتر حمایتش را بر سر همه تهیه کنندگان بگستراند و همه با هم فرصت دهیم تا مردم لذت و طعم سینما رفتن را با همه آداب و آیین روح نوازش بار دیگر حس کنند و سالن ها را رونق بخشند که هر چه داریم از همین مردم است و اجازه دهد بساط این ویژه خواری و نخبه گرائی یک بار برای همیشه از سر سینما برچیده شود.

اعضای شورای راهبردی

به گزارش سینماژورنال در شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران جمعی از فعالان سینمای ایران حضور دارند. این فعالان عبارتند از:

فرهاد اصلانی، بهروز افخمی، مسعود جعفری جوزانی، محمدعلی حسین‌نژاد، سیدشهاب حسینی، پوران درخشنده، سیدضیاءالدین دری، علیرضا رئیسیان، سیدجمال ساداتیان، منوچهر شاهسواری، رسول صدرعاملی، مهدی فخیم‌زاده، فرامرز قریبیان، مهدی کرم‌پور، علی معلم، مجید میرفخرایی، سیدضیاء هاشمی