1

#سگ‌بند ۳۴میلیاردی شد/ #انفرادی از ۲۲ میلیارد عبور کرد/ #مغز_استخوان در مرز ۲میلیارد/ #چند_میگیری… و #مجبوریم میلیاردی شدند/ #علفزار دوروزه، نیم میلیارد را رد کرد!/فروش نازل فیلم‌های فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: با اکران سه فیلم تازه در هفته اخیر فقط #علفزار است که خوب فروخته و در دوروز، رقم فروش نیم میلیارد را رد کرده است.

دو فیلم #دموکراسی… و #پسران_دریا که هر دو با حمایت فارابی تولید شده‌اند، رویهم ده میلیون هم فروش نداشته اند و البته تعداد سینماهایشان رویهم به ۱۵ سالن هم نمی‌رسد!

در مابقی جدول فروش، اوضاع مثل سابق است که #سگ‌بند و #انفرادی می‌فروشند. اولی به ۳۴ میلیارد رسیده و دومی از ۲۲ میلیارد عبور کرده است.

#مغز_استخوان در یک ماه، فروش را از یک و نیم میلیارد عبور داده و #چند_میگیری_گریه_کنی۲ و #مجبوریم هر دو میلیاردی شده‌اند.

✔️✔️✔️آمار کامل #فروش_سینماهای_ایران تا ابتدای ۶ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

(تمام ارقام به تومان است و منهای اکران سیار است)

— #سگ‌بند ۳۴میلیارد(۷۲روز/۴۵۰سالن)

— #انفرادی ۲۲میلیارد و ۵۰۰(۳۰روز/۳۹۰سالن)

— #موقعیت_مهدی ۱۲میلیارد و ۱۰۰میلیون(۷۲روز/۱۶۰سالن)

— #شادروان ۹میلیارد و ۴۳۰میلیون (۷۲روز/۳۵۰سالن)

— #روز_صفر ۸میلیارد و ۶۸۰میلیون(۷۲روز/۳۹۰سالن)

— #مرد_بازنده ۶میلیارد و ۲۵۰میلیون (۷۲روز/۲۹۰سالن)

— #مغز_استخوان ۱میلیارد و ۶۶۰میلیون(۳۰روز/۲۰۰سالن)

— #لامینور ۱میلیارد و ۳۲۰میلیون(۳۰روز/۲۵۰سالن)

— #چند_میگیری_گریه_کنی_۲  یک میلیارد و ۵۰میلیون(۹روز/۱۶۰ سالن)

— #مجبوریم ۱میلیارد(۱۶روز/۹۰ سالن)

— #گل_به_خودی ۹۰۰میلیون(۷۹روز/۱۸۰سالن)

— #علفزار ۶۰۰میلیون(۲روز/۱۱۵سالن)

— #سلفی_با_دموکراسی ۶میلیون و نیم(۲روز/۷سالن)

–#پسران_دریا ۸۵۰هزار تومان(۲روز/۴سالن)

آمار فروش سینماهای ایران تا ۶ خرداد ۱۴۰۱
آمار فروش سینماهای ایران تا ۶ خرداد ۱۴۰۱