1

“سمفونی اندیشه” عرضه شد

سینماروزان: گلچینی از اشعار نو، سپید و هایکوی آیدا خوش کنار در کتاب «سمفونی اندیشه» منتشر شد.

به گزارش سینماروزان آیدا خوش کنار از گروه زنان هنرمندی است که علاوه بر شاعری در عرصه موسیقی و سینما نیز فعال است.

برای مجموعه شعر «سمفونی اندیشه» دکتر سعدعاصم یوسفی و ارشاد ازغ از شاعران معاصر مقدمه ای نوشته اند.

این کتاب ۲۰۵ صفحه دارد و دنیای شاعرانه یک زن تنها را به نظم در آورده که با مشکلات زیادی برای رسیدن به اهداف خود جنگیده است.

مجموعه شعر «سمفونی اندیشه» با قیمت 55000 تومان به بازار کتاب راه یافته است.