1

روایت جعفری جوزانی از معاملۀ جوایز جشنواره!!!

سینماژورنال: مسعود جعفری جوزانی کارگردان پیشکسوت امسال یک کمدی سیاسی به نام “ایران برگر” را در جشنواره داشت.

فیلمی که علیرغم سانسهای فوق العاده فراوانش، در فهرست آرای مردمی منتج از خانه سینما نامش دیده نشد و از آن طرف سهمش از جوایز هیات داوران نیز فقط یک سیمرغ چهره پردازی بود!

به گزارش سینماژورنال جعفری جوزانی در تازه ترین گفتگویش که با مائده محقق در “تماشاگران امروز” انجام شده به صراحت از این گفته که بخشی از داوری جشنواره فجر به صورت معامله ای صورت می گیرد!

بخشی از جوایز معامله ای است!

جعفری جوزانی درباره کیفیت جوایز جشنواره فجر می گوید: به صورت نسبی بخشی از جوایز واقعی است، بخشی سلیقه ای و بخشی هم معامله ای است؛ معامله ای که در جشنواره انجام شده است. بارها شده که داورها می نشینند و میگویند مثلا این دو فیلم خوب است؛ فیلمبرداری را به یکی میدهیم و کارگردانی را به فیلم دیگر. این اتفاقها در جشنواره می افتد و جزو برنامه است. نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران هم چنین مسائلی پیش می آید.

این معامله، پولی نیست

این کارگردان درباره کیفیت معامله جوایز بیان میدارد: این معامله، پولی نیست. بلکه یک اتفاق است. دو فیلم داریم با رأیهای مساوی. برای اینکه حس کنیم عدالت برقرار شده چنین تصمیمی میگیریم ولی اینکه تصور کنید در هیچ جای دنیا سیاستی در جشنواره وجود ندارد اشتباه است. اگر تصور کنیم این یک مسابقه ورزشی است و با سنگینی وزنه یا تعداد گل همه چیز را می سنجیم امکان ندارد.