1

“دینامیت” ۵میلیاردی شد/”تکخال” همچنان می‌فروشد!/فروش نازل فیلم تازه اکران‌شده+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: آمار فروش سینماها کاملا تحت تاثیر فروش بالای “دینامیت” است که توانسته ظرف سه هفته نزدیک ۵میلیارد فروخته است.

به گزارش سینماروزان کمدی “تکخال” که در اکران آنلاین نزدیک به یک میلیارد فروخته،همچنان به فروش پررونق خود در سینماها ادامه می‌دهد در حالی که فروش خود را از یک میلیارد گذرانده است.

“خورشید” آخرین روزهای اکران خود را با عبور از ۱.۵میلیارد می‌گذراند و روانه اکران آنلاین شده است.

فیلمی با نام “سیاه باز” که تازه اکران شده هم فروشی اندک حدود ده میلیون داشته است.

آمار کامل فروش سینماهای ایران تا ابتدای اول مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
(تمام ارقام به تومان است)

–دینامیت ۵میلیارد(۲۲روز/۲۵۰سالن)

–خورشید ۱میلیارد و ۵۱۰میلیون(۱۲۸روز/۲۴۰سالن)

–هفته ای یک بار آدم باش ۱میلیارد و ۳۷۰میلیون(۱۲۱روز/۲۵۰سالن)

–تکخال ۱میلیارد و ۷۰میلیون(۱۲۱روز/۲۰۰سالن)

–خون شد ۲۱۶ میلیون(۱۲۱روز/۱۵۰سالن)

–لاله ۱۰۶میلیون(۱۲۱ روز/۱۲۰سالن)

–سیاه باز ۱۰میلیون (۲روز/۴۰سالن)