1

#دوزیست مماس با ۴میلیارد / #ابلق دوروزه میلیاردی شد/فروش سه فیلم تازه اکران رویهم به صد میلیون هم نرسید!/ #انفرادی در نزدیکی ۶۰میلیارد/ #علفزار از ۱۷میلیارد گذشت!/ #تی‌تی در مرز ۱۵میلیارد +آمار کامل فروش

سینماروزان: در میان فیلم‌های تازه اکران، فروش فیلم دوزیست قابل توجه بوده و تا اینجای کار در حدود ده روز نزدیک ۴ میلیارد فروخته است.
فیلم ابلق که همین آخرهفته روی پرده رفته در دوروز نزدیک یک میلیارد فروخته است.

فروش مابقی فیلم‌های تازه اکران، تعریفی نداردبه گونه ای که کمدی کوزوو در ده روز نیم میلیارد هم نفروخته و فروش دوروزه سه فیلم شب طلایی، برای مرجان و رویای سهراب، رویهم به صد میلیون هم نرسیده است؛ البته که مجموع سالن‌های آنها هم به صد نرسیده!!!

در بین آثار سابق باز هم فیلم انفرادی است که به فروش بالای خود ادامه می‌دهد و در نزدیکی ۶۰میلیارد است که رکوردی محسوب می‌شود و به دنبال آن فیلم سگ بند قرار دارد در مرز ۴۱ میلیارد.

دو فیلم علفزار و تی‌تی فروش خوب خود را ادامه میدهند و اولی از ۱۷میلیارد گذشته و دیگری در مرز ۱۵میلیارد است.

✔️✔️✔️آمار کامل #فروش_سینماهای_ایران تا ابتدای ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

(تمام ارقام به تومان است و منهای اکران سیار)

— #انفرادی ۵۷میلیارد (۱۱۴روز/۳۹۰سالن)

— #سگ‌بند ۴۰میلیارد و ۴۰۰میلیون(۱۵۶روز/۴۵۰سالن)

— #علفزار ۱۷میلیارد و ۲۰۰میلیون(۸۶روز/۲۹۰سالن)

— #تی‌تی ۱۴میلیارد و نیم(۴۴روز/۳۳۰سالن)

— #چند_میگیری_گریه_کنی_دو ۸میلیارد و ۲۰۰میلیون(۹۳روز/۳۰۰ سالن)

— #هناس ۴میلیارد و ۱۰۰میلیون(۷۲روز/۲۲۰سالن)

— #دوزیست ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون (۹روز/۲۹۵سالن)

— #بدون_قرار_قبلی ۳میلیارد(۷۲روز/۲۵۰سالن)

— #زالاوا ۱میلیارد و ۸۰۰میلیون(۵۱روز/۱۵۰سالن)

— #بازیوو ۱میلیارد و ۷۰۰میلیون(۴۴روز/۶۰سالن)

— #طلاخون ۱میلیارد و ۱۳۰میلیون(۵۸روز/۱۳۰سالن)

— #ابلق ۱میلیارد(۲روز/۱۶۰سالن)

— #والدین_امانتی ۸۰۰میلیون(۷۲روز/۱۲۰سالن)

— #روز_ششم ۷۹۰میلیون(۵۸روز/۱۵۰سالن)

— #بی‌صدا_حلزون ۶۹۰میلیون(۶۵روز/۱۴۰سالن)

— #کوزوو ۴۰۰میلیون (۹روز/۸۰سالن)

— #پیتوک ۲۳۵میلیون(۴۴روز/۵۰سالن)

— #شب_طلایی ۲۵میلیون(۲روز/۵۰سالن)

— #برای_مرجان ۲۰میلیون(۲روز/۲۰ سالن)

— #رویای_سهراب ۱۳میلیون(۲روز/۱۲ سالن)

— #پدر_و_دختر ۱۰میلیون (۳۷روز/۹سالن)

آمار فروش سینماهای ایران تا ابتدای ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
آمار فروش سینماهای ایران تا ابتدای ۲۸ مرداد ۱۴۰۱