1

“دراکولا” در یک هفته میلیاردی شد/”ایستاده در غبار” اوج، بعد از یک ماه هنوز میلیاردی نشده

سینماژورنال: تازه ترین فیلم رضا عطاران با نام “دراکولا” پیشتاز جدول فروش سینماهاست. این کمدی-وحشت به واسطه فضای مفرح خود، در مدت زمان یک هفته ای که روی پرده است رقم فروش یک میلیارد را رد کرده است.

به گزارش سینماژورنال دیگر فیلم پرفروش این روزها “بارکد” است که بعد از یک ماه نمایش در آستانه 4 میلیاردی شدن است.

فروش “دختر” میرکریمی در دو هفته ای که از اکرانش گذشته حتی به نیم میلیارد هم نرسیده و از آن سو “زاپاس” کمدی پاکی که توسط حوزه هنری پخش میشود در یک هفته 300 میلیون را رد کرده است.

“ایستاده در غبار” محصول سازمان ارزشی اوج بعد از یک ماه اکران تازه به نزدیکی فروش یک میلیارد رسیده و “رسوایی2” مسعود ده نمکی نیز بعد از گذشت بیش از دو ماه از اکران رقم فروش 3 میلیارد را رد کرده است.

فروش فیلمها تا ابتدای جمعه 18 تیرماه 95 به شرح زیر است:
ارقام به تومان است

بارکد 3 میلیارد و 970 میلیون

رسوایی(2) 3 میلیارد و 40 میلیون

عادت نمی کنیم 1 میلیارد و 327 میلیون

دراکولا 1 میلیارد و 280 میلیون

ایستاده در غبار 970 میلیون

دختر 480 میلیون

زاپاس 320 میلیون