1

“خشکسالی و دروغ” با گلزار در دو روز ۱۰۰ میلیون را رد کرد/”فروشنده” در آستانه ۱۰ میلیاردی شدن/”ناردون” ۴ میلیاردی شد/ “هیهات” و “کربلا جغرافیای یک تاریخ” در قعر جدول+آمار کامل فروش فیلمها

سینماژورنال: فروش بالای “خشکسالی و دروغ” که از حضور محمدرضا گلزار سود می برد در دو روز ابتدایی کاملا چشمگیر بوده است.

به گزارش سینماژورنال این فیلم رقم فروش 100 میلیون را رد کرده است تا این واقعیت را به اثبات برساند که ایجاد تنوع در اکران با فیلمهای متفاوت می تواند اکران را از یک قطبی ایجاد شده به واسطه “فروشنده” برهاند.

“فروشنده” بعد از یک ماه نمایش در آستانه 10 میلیارد فروش است و “لانتوری” و “ناردون” نیز علیرغم از دست دادن سینماهای سرگروه اما فروش خوب خود را دارند و اولی به 6 میلیارد و 400 میلیون رسیده و دومی 4 میلیارد را رد کرده است. “من” و “آب نبات چوبی” نیز کماکان فیلمهای میانه جدول فروش هستند ضمن اینکه “سایه های موازی” نیز علیرغم محدودیت تعداد سینماهایش در آستانه نیم میلیارد فروش است.

در میان فیلمهای تازه اکران شده “هیهات” در دو روز ابتدایی فقط 6 میلیون تومان فروخته است و “کربلا جغرافیای یک تاریخ” نیز فقط 150 هزار تومان فروش داشته است و هر دو فیلم قعرنشین جدول فروش اند.

آمار کامل فروش فیلمها تا ابتدای جمعه 9 مهر 1395 به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–فروشنده 9 میلیارد و 800 میلیون(30روز)

–لانتوری 6 میلیارد و 400میلیون(58روز)

–ناردون 4 میلیارد(51روز)

–خشکسالی و دروغ 110میلیون(2روز)

–من 2 میلیارد و 450 میلیون(44روز)

–آب نبات چوبی1 میلیارد و 400میلیون(44روز)

–دزد و پری 900 میلیون(72روز)

–سایه های موازی 405میلیون(30روز)

–ربوده شده 40 میلیون(9روز)

–اروند 30 میلیون(9روز)

–رفقای خوب25 میلیون(16روز)

–هیهات 6 میلیون(2روز)

–کربلا جغرافیای یک تاریخ 150 هزار(2روز)