1

حمایت جامعه صنفی‌تهیه‌کنندگان از ورود بخش خصوصی به اکران آنلاین با “طلا”

سینماروزان: ورود بخش خصوصی سینمای ایران به اکران آنلاین با فیلم “طلا” با حمایت جامعه صنفی تهیه‌کنندگان مواجه شد

متن اطلاعیه جامعه صنفی تهیه‌کنندگان در حمایت از اکران آنلاین “طلا” را بخوانید:

‍ ‍«طلا » دومین فیلم اکران آنلاین و
اولین فیلم بخش خصوصی در این کارزار به شمار می آید. اکران آنلاین در جهت پیشرفت سینما و نزدیک شدن به مخاطب جهانی و استفاده از ظرفیت های موجود مانند شرکت های بزرگی چون نتفیلیکس است.
با وجود کاستی ها و زیرساخت نمایش آنلاین، اقدام اکران آنلاین بسیار پسندیده است و سازندگان فیلم (محمد شایسته ، رامبد جوان) به یاری مخاطب در این روزگار تلخ آمدند و جای خالی سینما را با اکران آنلاین فیلم پر کردند. اما این نکته حائز اهمیت است، سینما با تمام توانش این ریسک را پذیرفته و با کمی ها و کاستی های آنلاین حاضر به نمایش فیلم ها شده امید است صاحبان پلتفروم ها که فعال هستند به این همیت و گذشت و ایثار صاحبان آثار احترام گذاشته و باری بر دوش صاحبان آثار نگذارند، یا خدای ناکرده از پرداخت ها به صورت تمام و کمال سر باز نزنند. صاحبان پلتفروم ها در نظر داشته باشند زیر ۸۵ درصد بازپرداخت به صلاح تهیه کنندگان نیست و شورایعالی تهیه کنندگان این مهم را رصد می کنند.

این تصمیم بزرگ و جسارت  در بخش خصوصی قابل تقدیر را  فتح بابی می دانیم برای شکست انحصار مدیریت پخش و نمایش سنتی سینمای ایران.
اطمینان داشته باشیم خلاقیت، هوشمندی، جسارت، اصالت و جامعه‌پذیری در تصمیم‌های بزرگ، ممکن است توامان با سختی ها باشد اما می توان این فضا را برای دیدن آثار در خور شان مخاطب فراهم آورد.

امیدوار باشیم این اقدام بزرگ، فتح باب و قدمی باشد در جهت رونق سینمای کشور و ترس و هراس همکاران و مدیران سینمایی را با اکران منسجم و پی در پی در حوزه آنلاین به امید بدل سازد.