1

«جمشیدیه»(یلدا جبلی)⇐بدون تاریخ-بدون مرغ مرده!!

سینماروزان/مهناز خدادوست:

منفی: ای کاش شورایی در ساختار عریض و طویل مدیریت سینما ایجاد میشد برای جلوگیری از تولید فیلم با پیرنگ مشابه در فاصله زمانی کوتاه!! اگر این اتفاق می افتاد در فاصله ای کوتاه از “بدون تاریخ…” که خودش پر از حفره روایی بود مواجه نبودیم با فیلمی با پیرنگی مشابه!!

مثبت: فیلم یک رجحان عمده بر “بدون تاریخ…” دارد و آن هم اینکه ماجرا را به مرغ مرده و ماکیان ربط نداده!!

منفی: ذهن کلیشه‌گرای کارگردان برای انتخاب زوج اصلی هم به سراغ تجربه ای جدید نرفته و سارا بهرامی-حامد کمیلی را عینا از “ایتالیا ایتالیا” به اینجا آورده!!

منفی: پوراحمد هم بازیگر شده!! و همچون افلاطون، نمایش چیستی-چگونگی برگزار کرده!! استاد! بیخیال بازیگری شو و به فکر مونتاژ مجدد فیلمت باش بلکه این یکی قعرنشین اکران نوروزی نشود! از پوراحمد که خلاص میشوی میرسی به بهرام عظیمی که ایفاگر نقش قاضی است و با هر دیالوگش خنده مخاطب را رقم میزند!!

منفی: بازیهای اگزجره و پراطوار ستاره پسیانی و سارا بهرامی!! عجبا که دیالوگها انطباقی با خاستگاه فکری کاراکترها ندارد! فی المثل زن در آستانه اعدام بسان استاد دوگانه جامعه شناسی-روان شناسی سخن میگوید.

مثبت: ظرافت در طراحی صحنه و کوشش محترم برای خلق نماهای چشمنواز حتی در اوج بحران!

مثبت: تصویر درست از عواقب رانندگی در خیابانهای بی در و پیکر پایتخت که گاه به فجایعی باورنکردنی پهلو میزند.

منفی: ربط انتلکت نمایانه دفاعیات دادگاه به ماجرای عدم حضور زنان در استادیوم!!

*گاف

-در کدام دادگاه جنایی به جای سه قاضی، یک قاضی تصمیم میگیرد؟

-لب، پروتز شده!؟ مگر لب را هم پروتر میکنند؟ پروتز برای اعضایی دیگر از بدن نیست؟

*دیالوگ
-تمومش کنین این ادبیاتو که اگه اینجوری میکردیم اونجوری میشد ! یه گندی زدین درستش کنین!

-قانون، گاهی دیر میرسه! مردم قربانی میشن