1

«تکزاس» ۱۲میلیاردی شد/«خجالت نکش» ۴میلیاردی شد/«هزارپا» دوروزه در آستانه یک میلیارد قرار گرفت!!/«دشمن زن» علیرغم توقیف توسط شهرداری در مرز ۲میلیاردی شدن/«به وقت خماری» در آستانه نیم میلیاردی شدن+آمار کامل فروش

سینماروزان: هرچند به لحاظ آمار فروش این «تکزاس» است که بالاترین آمار فروش را دارد و به زودی 13میلیاردی خواهد شد اما این کمدی «هزارپا»ست که با روی پرده رفتن از این آخرهفته و فروش نزدیک به یک میلیاردی فقط در دو روز، یکی از طوفانی ترین افتتاحیه های سالهای اخیر را داشته است.

«فیلشاه» فروش خود را از 8میلیارد گذرانده است و کمدی «خجالت نکش» هم از 4میلیارد عبور کرده است. «عصبانی نیستم» و «چهارراه استانبول» هر دو از 3میلیارد گذشته اند اما همچنان فروش «عصبانی نیستم» بهتر است و به نظر میرسد تا انتهای اکران به 4میلیارد هم برسد.

کمدی «دشمن زن» علیرغم توقیف توسط شهرداری در مرز 2میلیارد فروش خالص قرار گرفته است و کمدی «خوک» هم آخرین روزهای اکران خود را با نزدیکی به 1.5میلیارد فروش میگذراند. «دلم میخواد» با افت فروش محسوس در هفته اخیر از 1میلیارد عبور کرده است.

«دارکوب» به لطف تعداد بالای سالنهایش که از 70 گذشته نیم میلیاردی شده است و کمدی «به وقت خماری» هم به نزدیکیهای نیم میلیارد رسیده است.

در انتهای آمار فروش با فیلمهای مختلفی روبروییم؛ از «خاله قورباغه» که با تسهیلات ویژه فارابی تولید شده و حوزه هم با پخشش به کمک آن آمده اما در ده روز فقط کمی بیش از 200 میلیون فروش داشته است. بعد از آن «در وجه حامل» قرار گرفته که بعد از سه هفته اکران هنوز به 200 میلیون هم نرسیده است. «شماره 17سهیلا» و «مرداد» قعرنشینان آمار فروشند که رویهم فقط کمی بیش از صد میلیون فروخته اند.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 15 تیر ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–تکزاس 12 میلیارد و 400 میلیون(79 روز)

–فیلشاه 8میلیارد و 30 میلیون(114 روز)

–خجالت نکش 4میلیارد و 150میلیون(65 روز)

–عصبانی نیستم۳میلیارد و 510 میلیون(65روز)

–چهارراه استانبول ۳میلیارد و 150میلیون(65 روز)

–دشمن زن ۱میلیارد و 800 میلیون(23 روز)

–خوک ۱میلیارد و 400 میلیون(65 روز)

–دلم میخواد 1میلیارد و 200 میلیون(23 روز)

–هزارپا 700میلیون(2روز)

–دارکوب 550 میلیون(9 روز)

–به وقت خماری 400 میلیون(9 روز)

–خاله قورباغه 250 میلیون(9روز)

–در وجه حامل 175 میلیون(23 روز)

–ناخواسته 92 میلیون (44 روز)

–شماره ۱۷سهیلا  90 میلیون(16 روز)

–مرداد 15میلیون (9روز)