1

توضیحات رضا میرکریمی درباره چگونگی تأمین بودجه “دختر”⇐با مشارکت خودم که فارابی هم همراهم بود و سهم زیادی که…

سینماژورنال: “دختر” تازه ترین فیلم رضا میرکریمی از جمله آثار جشنواره است که هرچند پیش از رونمایی در جشنواره انتظارات زیادی نسبت به آن وجود داشت اما در نهایت نتوانست چنان که باید مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

به گزارش سینماژورنال با این حال این فیلم بلحاظ نامزدی دریافت جایزه جزو بالانشینهاست و در 7 رشته نامزد دریافت سیمرغ شده است.

رضا میرکریمی در گفتگو با “شرق” درباره تأمین مالی پروژه ابتدا از بانکی گفته است که چند ماه وقت او را گرفته و از وی حمایت نکرده و سپس این را گفته که این فیلم را با مشارکت فارابی و منطقه آزاد اروتد ساخته است.

میرکریمی گفته است: فیلم‌نامه‌ای داشتم و به جاهای مختلف مراجعه کردم تا منابع مالی‌اش را تأمین کنم. یک بانک چند ماه وقتم را گرفت و متأسفانه بدعهدی کرد.

وی ادامه داده است: بعد قرار بود بنیاد سینمایی فارابی کمک کند که مشکل مالی داشت. درنهایت خوشبختانه با مشارکت خودم که کمک فارابی هم همراهم بود و سهم زیادی که منطقه آزاد اروند متقبل شد، این فیلم ساخته شد و سفارش و دخالتی در روند کار نبود، چون اساسا فیلم‌نامه قبلا نوشته شده بود.