1

توجیه مناقشه‌برانگیز نیکی کریمی در چرایی پذیرفتن دبیری جشن صنفی عکاسان⇐دبیری را قبول کردم چون اکثر عکاسان حرفه‌ای سینما را می‌شناسم!!!

سینماروزان: یک ماه قبل که نام نیکی کریمی بازیگر توانای ایرانی به عنوان دبیر جشن صنفی عکاسان سینمای ایران اعلام شد در بی ربطی چنین انتصابی نوشتیم و بر این امر تأکید نمودیم کریمی هرچند تجربیاتی مختلف از کارگردانی تا عکاسی و ترجمه را در کارنامه دارد اما تخصص اصلیش بازیگری است و چه بهتر که اگر می‌خواهد کار صنفی کند در همان رشته تخصصی‌اش باشد.(اینجا را بخوانید)

با این حال نیکی کریمی جور دیگری می اندیشد و پیش خود بر این باور است که چون عکاسان سینما را می شناسد پس حائز حضور در دبیری جشن عکاسان است. نیکی کریمی در چرایی پذیرفتن دبیری جشن عکاسان به بهناز شیربانی در «شرق» گفت: قبول کردم دبیر جشن باشم به این دلیل که اکثر اشخاصی را که عکاسی سینما را به‌طور حرفه‌ای انجام می‌دهند می‌شناسم و زمانی که دبیری جشن به من پیشنهاد شد قبول کردم و تشکر می‌کنم که من را برای این بخش انتخاب کردند!!!

توجیه نیکی کریمی آن قدر مناقشه برانگیز است که ناچاریم تردید کنیم که آیا واقعا تحلیل بازیگری با نزدیک به سه دهه تجربه در همین حد است؟

 توجیه ایشان این پرسش را پیش رو میگذارد که آیا هر آن کس که حرفه‌ای های یک حیطه را بشناسد قادر است به ارزیابی و محک آنها در محفلی رسمی بپردازد؟

فی‌المثل مخاطبی که زیروبم بازیگران سینما را می شناسد و از اسرار زندگی حرفه ای اغلب آنها آگاه است می‌تواند حائز حضور در دبیری جشنی باشد که برای ارزیابی بازیگری راه افتاده؟؟ یا هر آن که حرفه‌ای‌های حیطه کارگردانی را می‌شناسد قادر است دبیر جشنی باشد که برای ارزیابی حرفه کارگردانی راه افتاده؟؟

امیدواریم نیکی کریمی که در 46 سالگی همچنان یکی از وزنه های بازیگری ایران است، پاسخی درخور برای چنین پرسشهایی داشته باشد.