1

“تمساح خونی” ۱۴۵میلیارد و “مست عشق” ۸۳میلیارد/ عبور “سال گربه” از ۴۶میلیارد/ “بی بدن” ۴۰میلیارد/ “آسمان غرب” ۸میلیارد و “ایلیا” ۶میلیارد/”قلهک” دوروزه مماس با میلیارد/”نیلگون” نزدیک به نیم میلیارد!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: تمساح خونی حدود ۸میلیارد و نیم در این هفته فروخته و ۱۴۵میلیاردی شده، مست عشق ۱۸میلیارد در هفته اخیر فروخته و بعنوان پرفروش ترین فیلم هفته باکس آفیس، فروش کلی خودش را به ۸۳میلیارد رسانده.

سال گربه ۶میلیارد و نیم در این هفته فروخته و از ۴۶میلیارد عبور کرده. بی‌‌بدن با وجود محدودیت سانس ۲.۵میلیارد در این هفته فروخته و ۴۰میلیاردی شده.

آسمان غرب به فروش تدریجی خود ادامه داده و این هفته هم یک میلیارد فروخته تا ۸میلیاردی شود. فیلم کودک ایلیا حدود نیم میلیارد در هفته اخیر فروخته و از ۶میلیارد عبور کرده.

در میان آثار تازه اکران، کمدی قلهک در دو روز ابتدایی اکران خود حدود یک میلیارد فروخته و به دنبال آن فیلم ملودرام نیلگون قرار گرفته که در مرز نیم میلیارد است.

آمار فروش سینماها تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
آمار فروش سینماها تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

✔️✔️آمار کامل #فروش_سینماهای_ایران تا ابتدای ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

(تمام ارقام به تومان است و منهای اکران سیار)

— #تمساح_خونی ۱۴۵میلیارد (۷۲روز/۵۰هزار سانس)

— #مست_عشق ۸۳میلیارد (۲۳روز/۲۰ هزار سانس)

— #بی‌بدن ۴۰میلیارد(۶۵روز/۲۰هزار سانس)

— #سال_گربه ۴۶میلیارد و نیم(۳۷روز/۱۵ هزار سانس)

— #آسمان_غرب ۸میلیارد(۵۸روز/۵هزارسانس)

— #ایلیا ۶میلیارد و ۳۰۰میلیون (۶۵روز/۷هزارسانس)

— #آپاراتچی ۵میلیارد و ۵۰۰میلیون(۶۵روز/۶هزارسانس)

— #نوروز ۳میلیارد و ۷۰۰میلیون (۶۵روز/ ۵هزار سانس)

— #پرویزخان ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون (۶۵روز/۲۹۰۰سانس)

✔️✔️✔️اکران جدید

— #قلهک ۷۰۰میلیون (۲روز/۴۰۰سانس)

— #نیلگون ۴۰۰میلیون (۹روز/۱۶۰سانس)

— #تاوان ۱۴۰میلیون (۹روز/۹۰سانس)