1

تغییر صورت مسأله اکران توسط شورایی که مملو است از نامهای تکراری؟⇐شورایعالی اکران به جای ایجاد عدالت در توزیع سالن میان تمام فیلمها در جهت کمک به دفاتر پخش مستقل و رو به تعطیلی، دستور داده به کاهش ۳درصدی سهم پخش کنندگان از اکران!!

سینماروزان/مسعود احمدی: همزمان با اعلام نام اعضای شورایعالی اکران از عدم نوآوری در چینش شورا و پر کردن آن با افراد تکراری و فاقد انگیزه برای بسامان کردن اوضاع اکران نوشتیم.(اینجا را بخوانید)

حالا و با اولین مصوبه شورایعالی اکران که کم کردن 3درصدی پورسانت دفاتر پخش است مشخص شد که چقدر این شورا از حضور افراد مجرب مستقل و صاحب انگیزه رنج میبرد.

شورایعالی اکران دستور داده دفاتر پخش زین پس به جای ده درصد فروش، از هر فیلم فقط 7درصد فروش را بگیرند. این دستورالعمل بناست مشکل کدام دفاتر پخش را حل کند؟

اکران مدتهاست دست یک جریان پخش مافیایی و شرکایش است و برای این جریان تفاوتی نمیکند که 7درصد فروش بهشان برسد یا ده درصد. چرا؟ چون بیش از هفتاد درصد اکرانها و سالنها در اختیارشان است و در هر شرایطی سود خود را میکنند.

دفاتر پخش مستقل هستند که نیاز دارند به حمایت قانونی شورایعالی اکران. دفاتر مستقل که جز زمانهای مرده اکران سهمی بهشان نمیرسد و در این فصول مرده اکران نیز فروششان آن قدر اندک است که عایدی چندانی نصیبشان نمیشود هستند که باید حمایت شوند.

چرا شورایعالی اکران به فکر کم کاری و بیکاری دفاتر پخش مستقل نیست؟؟ چرا در ساده ترین شکل ممکن و مثلا با قرعه کشی برای انتخاب فیلمهای گل اکران(از اکران نوروز تا عیدفطر) شرایط ایجاد عدالتی نسبی در اکران فراهم نمیشود؟؟