1

تست گریم حسام نواب‌صفوی برای بازی در نقش “حضرت ابوالفضل(ع)”؟+عکس

سینماژورنال: حسام نواب صفوی بازیگر ایرانی که اخیرا تصادف وحشتناکی را در شمال پشت سر گذاشت(اینجا را بخوانید) به تازگی تصویری متفاوت در صفحه اجتماعیش قرار داده است.

به گزارش سینماژورنال در این تصویر که تست گریم یکی از کارهایش است او با قامت حضرت ابوالفضل(ع) برادر سیدالشهداء دیده می شود!

فقط صورت بنده گریم شد…

نواب صفوی در توضیح این تست گریم آورده است: تست گريم براي حضرت ابوالفضل است در دو سال پيش.

وی ادامه داده است: صحبتهاي بسياري در خصوص چهره آن حضرت گفته شده اما اعتقاد بنده اينست چهره ايشان نبايد نشان داده شود براي همين فقط صورت بنده گريم شده چون نميخواستم از جهت احترام بازي كنم  و در جلوي دوربين ظاهر شوم.

نواب صفوی افزوده است: بجز هاله صورت، كلاه خود و بقيه تصوير فتو شاپ است؛ اين تست در فيلم ديگري در نقش “حر بن رياحي” جلوي دوربين خواهد رفت.

تست گریم “ثارا..”؟

به گزارش سینماژورنال با توجه به اینکه تنها پروژه سالهای اخیر با محوریت قیام امام حسین(ع) پروژه “ثارا..” مجتبی فرآورده است حدس ابتدایی آن است که این تصاویر هم مربوط به همین پروژه سینمایی باشد.

اما نکته اینجاست که “ثارا..” اصلا به مرحله تست گریم نرسیده که بنا شود بر چهره بازیگران تست گریم زده شود!

از آن گذشته تصویری که نواب صفوی ارائه داده با چشمان رنگی و البته بینی جراحی شده نمی‌تواند انتخاب گریموری کارکشته باشد که بناست شمایلی واقع‌گرا از آن حضرت خلق کند.

حال سوال اینجاست تصویری که نواب صفوی از خودش در این شمایل گذاشته مربوط به کدام پروژه است؟؟؟

نواب صفوی با تست گریم ابوالفضل(ع)
نواب صفوی در تصویری که ادعا شده تست گریم حضرت ابوالفضل(ع) است