1

تخلف آشکار در شورای اکرانی که نماینده قالیباف به آن وارد شده ⇐ثبت قرارداد اکران دوم نوروز فیلم مجیدی برای گروه جوان!/تخلف: این فیلم ابتدای اسفندماه از اکران انصراف داده بود و طبق قواعد نباید بتواند تا قبل از شهریورماه و آن هم با سرگروه اکران شود

سینماروزان: در حالی که بعد از تعویق اولیه اکران “آن سوی ابرها”ی مجید مجیدی در دوم اسفندماه، شورای صنفی نمایش بر عدم اکران بعدی فیلم، بدون داشتن سرگروه تاکید کرده بود اما گویا قرارداد اکران دوم نوروز سرگروه جوان برای این فیلم ثبت شده است.

این تنها تخلف مربوط به ثبت قرارداد اکران این فیلم نیست چون طبق آیین نامه شورای صنفی نمایش هر گونه تعویق اکران فیلم با تاخیر شش ماهه اکران مواجه خواهد شد و فیلم مجیدی کمتر از سه ماه بعد از تعویق اکران بناست از 12 اردیبهشت روی پرده برود!!

در شرایطی که هنوز نماینده کانون کارگردانان به شورای اکران معرفی نشده و بر سر حضور نماینده انتخاباتی قالیباف در شورای اکران هم کلی حرف و حدیث ایجاد شده اینکه اولین تصمیمات شورای اکران در سال جدید چنین گافهایی دارد دورنمایی نومیدکننده را پیش رو باقی می گذارد!