1

تازه ترین توضیحات معاونت نظارت درباره وضعیت اکران «رستاخیز»

سینماروزان: پنج سال بعد از رونمایی فیلم عاشورایی “رستاخیز” در جشنواره فجر همچنان این فیلم جز برای چند ساعت نتوانسته فرصت اکران پیدا کند.

به گزارش سینماروزان حضور ابراهیم داروغه زاده در معاونت نظارت همراه شد با رفع توقیف و اکران برخی آثار توقیفی همچون “خانه دختر” و “عصبانی نیستم” اما هنوز تکلیف “رستاخیز” نامشخص است.

داروغه زاده در تازه ترین گفتگویش درباره وضعیت “رستاخیز” گفت: تصمیم گیری درباره این فیلم در اختیار سازمان سینمایی نیست زیرا پخش تصویر یاران امام حسین (ع) بخصوص حضرت ابوالفضل (ع) مورد اتفاق نظر مراجع نیست.

داروغه زاده ادامه داد: این فیلم مشکل فقهی دارد و باید از طریق مراجع مشکلش حل شود و در این باره سازمان سینمایی نمیتواند تصمیم نهایی را بگیرد.