1

تازه‌ترین شفاف‌سازی درباره سینماشهری که ۱۵ سال است مدیرش عوض نشده⇐نزدیک به ۴میلیارد فقط بودجه پشتیبانی!+بیش از یک میلیارد برای سمفا!+بیش از ۱۷میلیارد برای بازسازی یا ساخت سینماهایی که بعد از کرونا، گرفتار رکودند!+فقط ۵۰۰میلیون برای صیانت از آثار

سینماروزان: دوره تازه شفاف‌سازی مالی سازمان سینمایی به موسسه سینماشهر رسیده است؛ موسسه‌ای که نزدیک ۱۵ سال است مجید مسچی بر کرسی مدیریت آن تکیه زده است.

به گزارش سینماروزان برطبق شفاف‌سازی سازمان سینمایی مشخص شده که از بودجه نزدیک ۵۰میلیاردی سینماشهر(دقیقا ۴۷.۴۴میلیارد) نزدیک ۴میلیارد(دقیقا ۳.۸۹میلیارد) صرف امور پشتیبانی می‌شود. همچنان و به‌مانند دیگر زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی معلوم نیست جزییات خرج امور پشتیبانی چیست؟

سینماشهر بیش از ۱میلیارد بودجه(دقیقا ۱.۲۵میلیارد) برای پشتیبانی سالانه سمفا درنظر گرفته است یعنی سامانه سمفا ماهانه بیش از صد میلیون، خرج دارد!! باز هم اینکه این صدمیلیون ماهانه صرف کجای سمفا میشود مشخص نیست؟؟

سینماشهر نزدیک به ۱۱میلیارد بودجه سالانه برای حمایت از ساخت سالنهای جدید می‌گیرد و ۶.۵میلیارد بودجه برای بازسازی سالنهای قدیمی. درمجموع بیش از ۱۷میلیارد از بودجه حدود ۵۰میلیاردی سینماشهر صرف ساخت یا بازسازی سینماهایی می‌شود که بعد از شیوع کرونا بدجوری گرفتار ورشکستگی شده‌اند.

موسسه سینماشهر بیش از یک میلیارد بودجه صرف می‌کند برای حمایت از اکران ۸۰فیلم که حدودا ۱۴میلیون را نصیب هر فیلم می‌کند.

همچنان یکی از کمترین بودجه‌های سینماشهر(۵۰۰میلیون برای یک سال) صرف صیانت از محصولات فرهنگی میشود که رقم اندکی است؛ آن هم با توجه به قاچاق گسترده و بلحظه‌ای که بخصوص بعد از رواج اکران آنلاین، شدت یافته است!

شفاف‌سازی کامل سازمان سینمایی درباره سینماشهر را اینجا ببینید.