1

بخارست در نزدیکی ۵۰میلیارد/فسیل در مرز ۳۰میلیارد/ملاقات خصوصی مماس با ۲۳میلیارد/چپ‌راست ۱۳میلیاردی شد و خط استوا در آستانه ۸میلیارد/جزیره فضایی ۵میلیاردی شد/غریب حوالی ۳میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان/روح‌الله نشیبا: گیشه نوروزی امسال که مقارن ماه رمضان شده گرم‌تر شده و با فروش بالای فسیل و ادامه رونق بخارست، ملاقات‌ خصوصی، خط استوا و چپ‌راست پی گرفته می‌شود.

فسیل حدود ۲۰میلیارد در هفته اخیر فروخته و در مرز ۳۰میلیارد است. بخارست ۳میلیارد در هفته اخیر فروخته و به زودی ۵۰میلیاردی خواهد شد.

ملاقات خصوصی ۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان در این هفته فروش داشته و در نزدیکی ۲۳میلیارد قرار گرفته.

چپ‌راست و خط استوا هر دو در هفته اخیر ۱.۵میلیارد فروخته‌اند و اولی ۱۳میلیاردی شده و دومی به نزدیکی ۸میلیارد رسیده.

جزیره فضایی ۲۰۰میلیون در هفته اخیر فروخته و ۵میلیاردی شده. غریب نزدیک ۲میلیارد در هفته اخیر فروخته و به ۳میلیارد نزدیک شده.

✔️✔️✔️آمار کامل #فروش_سینماهای_ایران تا ابتدای ۱۱فروردین ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

(تمام ارقام به تومان است و منهای اکران سیار)

— #بخارست ۴۸ و ۸۰۰میلیون (۱۳۶روز/۵۲۷سالن)

— #فسیل ۲۶میلیارد و نیم(۱۶روز/۴۰۰سالن)

— #ملاقات_خصوصی ۲۲میلیارد و ۸۰۰میلیون(۸۶روز/۱۵۰سالن)

— #لوپتو ۱۹میلیارد و ۹۸۰میلیون (۱۴۹روز/۲۳۰سالن)

— #چپ_راست ۱۳میلیارد (۱۱۵روز/۲۲۰سالن)

— #خط_استوا ۷میلیارد و ۷۰۰میلیون(۳۷روز/۱۱۴ سالن)

— #جزیره_فضایی ۵میلیارد (۱۰۱روز/۱۱۵سالن)

— #غریب ۲میلیارد و ۵۱۰میلیون(۱۶روز/۲۵۰سالن)

— #عروس_خیابان_فرشته ۲میلیارد(۱۶روز/۲۰۰سالن)

— #بچه‌های_طوفان یا #چهل_کچل
۱۷میلیون و نیم!(۱۶روز/۴۷سالن) از فیلم‌های مورد حمایت فارابی

آمار فروش سینماهای ایران تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

آمار فروش سینماهای ایران تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲