1

با حضور وزیر ارشاد رقم خورد⇐حذف رسمی مازیار میری، علیمحمد حسین نژاد، امیر خوراکیان و شهاب اسفندیاری از شوراهای نظارتی سینما+جایگزینی سه کارگردان سینما و یک مدیر تلویزیون به این شوراها

سینماروزان: بالاخره با حضور رسمی عباس صالحی و همراهی حسین انتظامی و ابراهیم داروغه زاده اعضای تازه شوراهای پروانه ساخت و نمایش ارشاد معرفی شدند.

به گزارش سینماروزان با حذف مازیار میری از شورای پروانه ساخت و حذف شهاب اسفندیاری و امیر خوراکیان و علیمحمد حسین نژاد از شورای پروانه نمایش و افزوده شدن فریدون جیرانی، جمال شورجه، محمدهادی کریمی و رضا پورحسین، شوراهای نظارت ارشاد شکلی تازه گرفتند.

به این ترتیب حسن خجسته، محمد احسانی، حسین کرمی، جمال شورجه، مجید رضابالا، کمال تبریزی، رضا پورحسین، محمدهادی کریمی و حجت الاسلام خاموشی اعضای شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی هستند.

منوچهر شاهسواری، فریدون جیرانی، محمود اربابی، حسین کرمی، حسن بلخاری، جمال شورجه و مسعود نقاش زاده نیز به عنوان اعضای شورای پروانه ساخت فیلمهای سینمایی مسئولیت دارند.