1

بالاخره بعد از ماجرای مناقشه‌برانگیز آزار جنسی در یک دبیرستان پسرانه⇐«هیس! پسرها فریاد نمیزنند» پروانه ساخت گرفت+صدور پروانه ساخت برای نویسنده «گشت ارشاد»+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: بالاخره و بعد از مدتها انتظار و پس از افشای ماجرای مناقشه برانگیز آزار جنسی در یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران، شورای پروانه ساخت با ساخت فیلمنامه «هیس!پسرها فریاد نمیزنند» به کارگردانی پوران درخشنده موافقت به عمل آورد.

به گزارش سینماروزان این پروژه که در امتداد «هیس! دخترها فریاد نمیزنند» نگاشته شده به تهیه کنندگی خود درخشنده پروانه ساخت دریافت کرده است.

شورای پروانه ساخت همچنین با ساخت «دبیت» که فیلمنامه آن را مهدی علیمرزایی نگارنده کمدی «گشت ارشاد» نگاشته و ساخت قسمت سوم «آهوی پیشونی سفید» موافقت کرده است.

فهرست کامل پروانه ساختهای صادره به شرح زیر است:

–«هیس پسرها فریاد نمی زنند» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی پوران درخشنده در فضایی اجتماعی

–«دَبیت» به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل صفاری و نویسندگی مهدی علی میرزایی در فضای کمدی

–«آهوی پیشونی سفید ۳» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سید جواد هاشمی در حوزه کودک و نوجوان