1

اکران “لاک قرمز” در گروه آفریقا/”سلام بمبئی” در گروه آزاد روی پرده می رود

سینماروزان: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش و بعد از بررسی کف فروش فیلمها مقرر شد که فیلم سینمایی «نیمه شب اتفاق افتاد» در انتهای هفته جای خود را به «لاک قرمز» جلال سیدحاتمی بدهد؛ فیلمی که کامران مجیدی اخوی مجیدی آن را تهیه کرده است و از مدتها پیش بسته تبلیغاتی خوبی از سوی رسانه ملی در اختیارش قرار گرفته بود.

به گزارش سینماروزان از آن سو اما “سلام بمبئی” نمی تواند از این هفته سرگروه استقلال را که در اختیار “سیانور” است داشته باشد به دلیل نیفتادن کف فروش “سیانور”!

بر این اساس اکران “سلام بمبئی” از پنجشنبه یازدهم آذرماه در گروه آزاد آغاز خواهد شد و تخصیص سرگروه به این فیلم موکول شد به زمان از کف افتادن فیلمی به نام “سیانور” که حمایتهای تبلیغی همه جانبه ای داشته است؛ از بیلبوردهای شهری گرفته تا تیزرهای تلویزیونی.