1

اعلام انزجار تهیه‌کننده “اخراجیها” از خویشاوندی که بازیگران را سر کار می‌گذارد!!!

سینماژورنال: به تازگی دختر جوانی که مدعی شده بود بازیگر سینما است اما حتی یک کار سینمایی هم در کارنامه اش به چشم نمی خورد(!!) در صفحه اجتماعی خویش به سوءاستفاده تعدادی از سینماگران ایرانی از خودش اشاره کرده و از چند نفری نام برده بود.

به گزارش سینماژورنال یکی از افرادی که این مدعی بازیگری از وی نام برده بود “رسول کاسه ساز” نام داشت.

همین امر باعث شده حبیب‌ا.. کاسه‌ساز تهیه کننده “اخراجیها” با نگارش متنی اجتماعی از شخصی که این دختر جوان از او نام برده اعلام انزجار کند.

به شدت اعلام انزجار می کنم

حبیب‌ا.. کاسه‌ساز نوشته است: دوستان عزیز فیلمساز و بازیگر! متاسفانه اخیرا شخصی به نام رسول کاسه ساز که از اقوام دست چندم اینجانب بوده وارد کلاهبرداری و سر کار گذاشتن بازیگران تازه وارد شده و متاسفانه از اسم اینجانب به فراخور خود استفاده کرده است.

وی ادامه داده است: بنده به شدت و به شدت اعلام انزجار از ایشان را کرده و از همه همکاران و علاقه مندان سینما و تلویزیون درخواست دارم مراقب ایشان باشند! ورود چنین اشخاصی در سینما و تلویزیون باعث بی حرمت کردن همکاران عزیز میباشد.